Ako zistiť, akého rodu je slovo?

Tento zdroj môžete použiť na zistenie rodu ruského podstatného mena.

Ruské podstatné mená sa delia na mužský, ženský a stredný rod. Veľmi všeobecne platí, že o gramatickom rode živých objektov rozhoduje rod, hoci existujú aj živé neutrálne podstatné mená, ako napríklad "zviera" (животное) a "dieťa" (ребенок).

Väčšina neživých podstatných mien je mužského a ženského rodu. Rod týchto podstatných mien je zväčša nevysvetliteľný a podmienený rôznymi faktormi (napr. koreňom slova).

Rod väčšiny ruských podstatných mien môžete určiť podľa posledného písmena nominatívu jednotného čísla. Tieto pravidlá sú všeobecné a v žiadnom prípade nie sú definitívne. Všeobecné pravidlo však hovorí, že: zvyčajne podstatné mená mužského rodu končia na spoluhlásku alebo písmeno "й", podstatné mená ženského rodu končia na "а" alebo "я" a podstatné mená stredného rodu končia na "o", "e" alebo "ë".

Ale existuje mnoho ruských podstatných mien, ktoré sa týmito pravidlami neriadia. Ak chcete jednoduchým spôsobom zistiť rod ruského slova, použite túto aplikáciu, ktorá vám to povie!

Samostatne máme k dispozícii ďalšie vzdelávacie zdroje na vyhľadávanie ruských anagramovruských slov, ktoré sa končia na, ruských slov, ktoré začínajú na, ruských slov podľa koncového písmena.

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.