Nájsť rod v ruských slovách

Ako zistiť, akého rodu je slovo?

Tento zdroj môžete použiť na zistenie rodu ruského podstatného mena.

Ruské podstatné mená sa delia na mužský, ženský a stredný rod. Veľmi všeobecne platí, že o gramatickom rode živých objektov rozhoduje rod, hoci existujú aj živé neutrálne podstatné mená, ako napríklad "zviera" (животное) a "dieťa" (ребенок).

Väčšina neživých podstatných mien je mužského a ženského rodu. Rod týchto podstatných mien je zväčša nevysvetliteľný a podmienený rôznymi faktormi (napr. koreňom slova).

Rod väčšiny ruských podstatných mien môžete určiť podľa posledného písmena nominatívu jednotného čísla. Tieto pravidlá sú všeobecné a v žiadnom prípade nie sú definitívne. Všeobecné pravidlo však hovorí, že: zvyčajne podstatné mená mužského rodu končia na spoluhlásku alebo písmeno "й", podstatné mená ženského rodu končia na "а" alebo "я" a podstatné mená stredného rodu končia na "o", "e" alebo "ë".

Ale existuje mnoho ruských podstatných mien, ktoré sa týmito pravidlami neriadia. Ak chcete jednoduchým spôsobom zistiť rod ruského slova, použite túto aplikáciu, ktorá vám to povie!

Samostatne máme k dispozícii ďalšie vzdelávacie zdroje na vyhľadávanie ruských anagramovruských slov, ktoré sa končia na, ruských slov, ktoré začínajú na, ruských slov podľa koncového písmena.

Tento zdroj môžete použiť na zistenie rodu ruského podstatného mena.

Ruské podstatné mená sa delia na mužský, ženský a stredný rod. Veľmi všeobecne platí, že o gramatickom rode živých objektov rozhoduje rod, hoci existujú aj živé neutrálne podstatné mená, ako napríklad "zviera" (животное) a "dieťa" (ребенок).

Väčšina neživých podstatných mien je mužského a ženského rodu. Rod týchto podstatných mien je zväčša nevysvetliteľný a podmienený rôznymi faktormi (napr. koreňom slova).

Rod väčšiny ruských podstatných mien môžete určiť podľa posledného písmena nominatívu jednotného čísla. Tieto pravidlá sú všeobecné a v žiadnom prípade nie sú definitívne. Všeobecné pravidlo však hovorí, že: zvyčajne podstatné mená mužského rodu končia na spoluhlásku alebo písmeno "й", podstatné mená ženského rodu končia na "а" alebo "я" a podstatné mená stredného rodu končia na "o", "e" alebo "ë".

Ale existuje mnoho ruských podstatných mien, ktoré sa týmito pravidlami neriadia. Ak chcete jednoduchým spôsobom zistiť rod ruského slova, použite túto aplikáciu, ktorá vám to povie!

Samostatne máme k dispozícii ďalšie vzdelávacie zdroje na vyhľadávanie ruských anagramovruských slov, ktoré sa končia na, ruských slov, ktoré začínajú na, ruských slov podľa koncového písmena.

Ďalšie stránky a zdroje

Môže vás zaujímať aj:

Toto je naozaj zábavný generátor pracovných listov, ktorý upevní vedomosti žiakov z ruštiny. Tento zdroj vytvára slovné úlohy s ruskými slovami podľa vášho výberu, takže tento generátor pracovných listov môžete použiť na rôzne témy alebo slovné zásoby. Hárky môžete prispôsobiť, zmeniť farby textu a pozadia, pridať romanizáciu a mnoho ďalšieho!

Podporte RussianTools.com a prihláste sa na odber bez reklám

RussianTools.com funguje už mnoho rokov. Neustále ju vylepšujeme a hľadáme ďalšie spôsoby, ako pomôcť učiteľom a študentom ruštiny. Ak si chcete vychutnať zážitok bez reklám, je k dispozícii za 3,28 USD/mesiac. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom našej stránky Patreon. Táto cena je v USD, ale môže vám byť účtovaná vo väčšine miestnych mien. Máme k dispozícii aj ďalšie balíky.