Как да разберете какъв е полът на дадена дума?

Можете да използвате този ресурс, за да определите рода на руско съществително.

Руските съществителни имена се делят на форми за мъжки, женски и среден род. Като много общо правило, граматичният род на одушевените обекти се определя от рода, въпреки че има одушевени неутрални съществителни като "животно" (животное) и "дете" (дете).

Повечето неодушевени съществителни са от мъжки и женски род. Родът на тези съществителни до голяма степен е необясним и зависи от различни фактори (например от коренната дума).

Родът на повечето руски съществителни може да се установи по последната буква на формата за именителен падеж в единствено число. Тези правила са общи и в никакъв случай не са окончателни. Все пак общото правило гласи, че: обикновено съществителните имена от мъжки род завършват на съгласна или на буквата "й", съществителните имена от женски род завършват на "а" или "я", а съществителните имена от среден род завършват на "о", "е" или "ë".

Но има много руски съществителни имена, които не спазват тези правила. Ако искате по лесен начин да разберете пола на дадена руска дума, използвайте това приложение, за да ви каже!

Самостоятелно имаме и други образователни ресурси за намиране на руски анаграмируски думи, които завършват на, руски думи, които започват с, руски думи по крайна буква.

Copyright

Learn Russian Resources © 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.