Jak poznać rodzaj słowa?

Możesz użyć tego zasobu, aby dowiedzieć się, jakiej płci jest rosyjski rzeczownik.

Rosyjskie rzeczowniki są podzielone na formy męskie, żeńskie i nijakie. Jako bardzo ogólna zasada, o płci gramatycznej decydują obiekty ożywione, chociaż istnieją rzeczowniki neutralne ożywione, takie jak "zwierzę" (животное) i "dziecko" (ребенок).

Większość rzeczowników nieożywionych jest rodzaju męskiego i żeńskiego. Płeć tych rzeczowników jest w dużej mierze niewytłumaczalna i uwarunkowana różnymi czynnikami (np. wyrazem źródłowym).

Płeć większości rosyjskich rzeczowników można ustalić na podstawie ostatniej litery formy mianownika liczby pojedynczej. Zasady te są ogólne i w żadnym wypadku nie są ostateczne. Jednak ogólna zasada mówi, że: zazwyczaj rzeczowniki męskie kończą się spółgłoską lub literą "й", rzeczowniki żeńskie kończą się "а" lub "я", a rzeczowniki nijakie kończą się "o", "e" lub "ë".

Ale jest wiele rosyjskich rzeczowników, które nie'przestrzegają tych zasad. Jeśli chcesz łatwy sposób dowiedzieć się o płci rosyjskiego słowa, użyj tej aplikacji, która ci to powie!

Oddzielnie, mamy inne zasoby edukacyjne do znalezienia rosyjskich anagramówrosyjskich słów, które kończą się na, rosyjskich słów, które zaczynają się na, rosyjskich słów przez końcową literę.

.

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.