Text v cyrilike:   0
Počet samohlások::   0
Počet spoluhlások::   0
Ostatné znaky::   0

Ako používať tento zdroj?

Tento zdroj spočíta písmená cyriliky v texte. Pomôže vám to sledovať vaše písmo. Toto počítadlo pomáha spisovateľom, študentom a všetkým, ktorí chcú vedieť dĺžku svojho ruského textu.

Zadajte ruský text a zistite, koľko znakov, samohlások a spoluhlások obsahuje.

Samostatne máme ďalšie zdroje na vyhľadávanie ruských anagramovruských slov, ktoré končia na, ruských slov, ktoré začínajú na, ruských slov podľa koncového písmena a množstvo aplikácií a konvertorov na učenie ruštiny. 

Copyright

Learn Russian Resources © 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.