Vítame vás na stránke Russian Tools, našej stránke pre zdroje na učenie sa ruštiny!

Máme širokú škálu zdrojov a aplikácií na učenie a vyučovanie ruštiny, ako aj niekoľko naozaj užitočných zdrojov pre rodených alebo plynulých hovoriacich, ktorí chcú používať ruštinu online. Naše zdroje sú rozdelené do troch hlavných kategórií pre tri hlavné typy používateľov. Zdroje na učenie ruštiny sú neuveriteľne jednoduché aplikácie, ako napríklad "Počítanie ruských znakov" alebo "Premena jednotného čísla na množné" pre začiatočníkov v ruštine, ktorí si chcú zopakovať alebo sa sami učiť. Používanie ruštiny online, ktoré rodení a plynulí používatelia ruštiny považujú za zbytočné, tieto uľahčujú používanie ruštiny online, ako napríklad naše "Písanie v cyrilike" alebo "Unicode do ruštiny". Našou treťou kategóriou sú Generátory ruských pracovných listov sú naše super ľahko použiteľné generátory pracovných listov pre učiteľov (napríklad náš generátor ruských slovíčok) ktoré sú všetky úplne prispôsobiteľné a vytlačiteľné a dajú sa prispôsobiť pre širokú škálu schopností. Všetky tieto aplikácie a zdroje fungujú vo väčšine moderných prehliadačov.

Učenie ruštiny

Tieto zdroje vám pomôžu pri učení ruštiny, či už ste začiatočník alebo pokročilý študent. Všetky si môžete prispôsobiť v závislosti od vašej úrovne. Študenti môžu využiť aj niektoré z našich výučbových zdrojov. Máme zbierku aplikácií a konvertorov zameraných na študentov a učiteľov ruštiny.

Pozrite si naše aplikácie nižšie:

Ruský text na obrázok Použite tento zdroj na vytvorenie obrázkov z cyrilského textu. Tento obrázok môžete použiť na dekoráciu rôznymi spôsobmi, napríklad ako profilový obrázok, hlavičku alebo vo webovom podpise. Cyrilský obrázok môžete použiť aj na odoslanie cyrilského textu ľuďom, ktorí nemajú vo svojom počítači nainštalovanú cyriliku. Tento obrázok je možné vyvolať a uložiť ako JPEG, PNG alebo BMAP.

Konvertovať ruské písmená z veľkých/malých písmen/veľkých písmen Tento konvertor je užitočný na premenu veľkých ruských písmen na veľké písmená, malé písmená, alebo veľké písmená vo vetách

Počítanie ruských znakov Tento zdroj spočíta cyrilské písmená, ktoré sa nachádzajú vo vašom texte. Pomôže vám to udržať si prehľad v písaní. Toto počítadlo pomáha spisovateľom, študentom a všetkým, ktorí chcú vedieť dĺžku svojho ruského textu.

Vyhľadávanie ruských slov podľa dĺžky Tento zdroj je skvelý na rozšírenie slovnej zásoby a zlepšenie vašich zručností pri písaní v ruštine. Môže vám tiež pomôcť vyhrať hry s ruskými slovami. Vyberte si písmeno, ktorým má slovo začínať, a potom koľko písmen má mať ruské slovo a môžete si pozrieť všetky ruské slová, ktoré zodpovedajú tomuto kritériu. Napríklad, môžete vyhľadať všetky ruské slová s 5 písmenami, ktoré začínajú na м. 

Vyhľadať ruské slová, ktoré končia na Pomocou tejto aplikácie môžete nájsť akékoľvek ruské slovo na základe posledného písmena. Vyberte písmeno, na ktoré má slovo končiť, a potom koľko písmen v ruskom slove a môžete si zobraziť všetky ruské slová, ktoré vyhovujú tomuto kritériu. Napríklad, môžete vyhľadať všetky ruské slová s 5 písmenami, ktoré končia na м. 

Vyhľadať ruské slová, ktoré obsahujú - Tento zdroj umožňuje vyhľadávať slová v ruštine, ktoré obsahujú konkrétne písmená v rôznych usporiadaniach. Či už chcete vidieť vybrané písmená oddelene alebo spolu, môžete vyhľadávať kombinácie dvoch alebo viacerých písmen. Rozšírte si svoju ruskú slovnú zásobu pomocou tejto praktickej aplikácie.

Premeniť ruské jednotné číslo na množné Zadajte ruské slovo a vyberte "jednotné číslo na množné" alebo "množné číslo na jednotné" a naša aplikácia vám poskytne jednotné/miestne číslo.  Urobiť z podstatných mien v jednotnom čísle množné číslo nie je v ruštine také jednoduché ako v angličtine, nie je to také jednoduché, ako len pridať "s" na koniec. O tom, ako sa podstatné meno v jednotnom čísle stane množným číslom, rozhoduje koncovka.


Vložte ruské slovo a zistite, akého je rodu Tento zdroj vám pomôže určiť gramatický rod ruských slov. Ruské podstatné mená sa delia na mužský, ženský a stredný rod. Veľmi všeobecným pravidlom je, že gramatický rod neživých objektov je podmienený rôznymi faktormi (napr. koreňom slova), hoci existujú neživotné neutrálne podstatné mená, ako napríklad "zviera" (животное) a "dieťa" (ребенок).

Premeniť ruské čísla na čísla Táto webová aplikácia mení bežné čísla ako 1,2, 4, 500 na ruské slovné čísla. Ruské slovné čísla môžete tiež premeniť na číslice, napríklad, Двести Тридцать Два bude z nich 232. 

Používanie ruštiny online:

Tieto bezplatné zdroje sú ideálne pre vývojárov, ktorí chcú používať ruštinu na webových stránkach a obsahujú napríklad:

Bulvárny prevod slovenčiny na cyriliku - Toto je pokročilý prevodník. Zadajte svoj anglický text a prevodník ho premení na cyriliku, pričom vo výstupnom poli zachová pôvodné formátovanie zadaného textu.

Ruský riešiteľ anagramov Zadajte ruské písmená a v našom slovníku uvidíte všetky slová, ktoré môžete z tejto kombinácie vytvoriť. Jednoduché zobrazenie vám ukáže slová zoradené podľa toho, koľko majú písmen. Rozšírené zobrazenie umožňuje zoradiť výsledky buď podľa abecedy, alebo podľa počtu písmen. Vyhrajte teraz ruské slovné hry! 

Píšte v cyrilikePíšte pomocou bežnej klávesnice a text sa zmení na cyriliku. Táto klávesnica má špeciálne klávesy, ktoré vám umožnia písať ruské písmená a váš text sa zobrazí správne napísaný v ruštine. Ak chcete používať našu online ruskú klávesnicu, môžete buď písať a kliknúť na ruské písmeno, ktoré chcete vložiť do textu. Prípadne môžete napísať priamo písmeno pod písmenom, ktoré chcete, t. j. d ako д, f ako ф atď. 

Konvertor romanizácie cyriliky Tento konvertor je určený na jednoduchý hromadný prevod textu z latinky (A, B, C, D atď.) do cyriliky (а, б, ц, д) alebo cyriliky v latinke. Je veľmi užitočný, ak romanizujete ruský text napríklad na prepis. 

Konvertovať cyriliku do hebrejskej abecedy Táto aplikácia funguje rovnako ako náš konvertor romanizácie, ale môžete v nej konvertovať cyrilský text do hebrejčiny. Je to založené na zodpovedajúcej fonetike znakov.  Napríklad môžete previesť "ruštinu do hebrejčiny", čo je "С русского на иврит" v cyrilike na "ס רוססקוגו נא יורית"

Ruský TXT (textové súbory) konvertovať Pomocou tejto aplikácie môžete konvertovať obsah akýchkoľvek ruských TXT súborov na Veľké písmená, Malé písmená alebo Veľké písmená viet.

Ruský SRT (súbory s titulkami) konvertovať Nahrajte ruský titulok .SRT a covnerujte ho na UPPER CASE, malé písmená alebo Sentence Case.

Konverzia ruského písma do Unicode a Unicode do ruského písma Cyrilika stále predstavuje určité problémy pri používaní online. Jedným z problémov je, že existuje viacero rôznych spôsobov transliterácie alebo romanizácie cyrilských znakov a žiadny štandard nebol prijatý všeobecne. Tento konvertor je skvelý pre všetkých, ktorí pracujú so zobrazovaním cyrilských znakov online. 

Generátory ruských pracovných listov

Tieto bezplatné zdroje sú ideálne pre učiteľov ruštiny s množstvom možností a zdrojov na výber a obsahujú bezplatné ruské pracovné listy a tlačivá. Rôzne zdroje sú určené na overenie znalostí ruskej slovnej zásoby, ako aj gramatiky a čísloviek. Existuje mnoho spôsobov, ako si môžete pracovné listy prispôsobiť, aby vyhovovali potrebám vašich hodín ruského jazyka. Cieľom týchto tvorcov pracovných listov je ušetriť váš čas a zároveň vám umožniť jednoduché prispôsobenie výstupu pripraveného na tlač. Naše generátory pracovných listov sú bezplatné a oveľa rýchlejšie ako vytváranie vlastných pracovných listov v aplikáciách, ako je napríklad Microsoft Word. Väčšina z nich ponúka možnosť "s odpoveďami" a "bez", takže pre každú možnosť môžete nastaviť počet kópií podľa požiadaviek vašich žiakov.

Ruský pracovný list Tvorca Tento generátor možno použiť na vytvorenie písomných hárkov PDF pre cyriliku. Tieto pracovné listy pomôžu žiakom, ktorí sa učia ruštinu, precvičovať písanie cyriliky. Zadajte požadovaný ruský text a potom môžete získať vlastné pracovné listy PDF s ruštinou na precvičovanie ruštiny. K dispozícii je mnoho rôznych možností prispôsobenia vrátane formy zobrazenia a písma. Môžete sa tiež rozhodnúť, aké veľké budú slovné úlohy. Keď sa vygeneruje pracovný list, aplikácia vygeneruje aj druhú stranu, ktorá je  kľúčom odpovedí a ktorá ukazuje, kde možno nájsť všetky slová. Tento kľúč odpovedí a ľubovoľný počet pracovných listov si budete môcť vytlačiť. 

Ruský Hľadanie slov Tvorca Toto je naozaj zábavný generátor pracovných listov, ktorý upevní znalosti žiaka'z ruštiny. Tento zdroj vytvára slovné vyhľadávače s vami vybranými ruskými slovami, takže tento generátor pracovných listov môžete použiť na rôzne témy alebo slovné súbory. Hárky môžete prispôsobiť, zmeniť text a farby pozadia, pridať romanizáciu a mnoho ďalšieho!

Prvý veľký problém pri učení sa ruštiny je systém písania. Hoci cyrilika môže vyzerať odstrašujúco, funguje podobne ako latinka a je založená skôr na znakoch ako na fonéme. Cyrilika obsahuje 33 znakov (vrátane 7 latinských písmen, 9 gréckych písmen a 15 ruských písmen), ale keď si osvojíte každé písmeno, budete schopní vyhláskovať výslovnosť akéhokoľvek slova. Ak sa vám to zdá zložité, naše zdroje vám pomôžu! Tieto pracovné listy a aplikácie pomôžu každému, kto sa chce naučiť alebo učiť ruštinu a cyriliku. K dispozícii sú aj mimoriadne ľahko použiteľné zdroje na používanie ruštiny (cyriliky) aj online, pretože nie všetky prehliadače alebo počítače majú nainštalovanú cyriliku.

_________

Naše ďalšie webové stránky: 

Japonské nástroje - Učte sa japonsky online s množstvom rôznych zdrojov. 

Konvertor čínštiny - Viac ako 30 zdrojov a aplikácií na učenie čínštiny vrátane skvelého generátora pracovných listov. 

Nástroje na kantončinu - Zdroje na učenie kantončiny vrátane vecí pre študentov aj učiteľov. 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.