Ako previesť ruštinu do Unicode?

Použite tento prevodník na konverziu ruskej cyriliky do Unicode a Unicode do ruskej cyriliky. Unicode sa používa preto, aby bolo možné ruskú cyriliku vyjadriť správne online. 

Ruská cyrilika stále predstavuje určité problémy pri používaní online. Jedným z problémov je, že existuje množstvo rôznych spôsobov transliterácie alebo romanizácie znakov cyriliky a žiadny štandard nebol prijatý všeobecne. To môže viesť k zmätku a ťažkostiam pri snahe komunikovať s ostatnými online pomocou cyriliky. Okrem toho niektoré webové prehliadače a operačné systémy nepodporujú správne znaky cyriliky, čo tiež môže spôsobovať problémy. Cieľom Unicode bolo vyriešiť všetky problémy s kódovaním vo všetkých jazykoch.

Blok obsahuje niekoľko doplnkov znakov pre menšinové jazyky, ktoré používajú cyriliku, ako aj historické ortografie. Okrem toho obsahuje predkomponované prízvučné ruské (cyrilské) písmená, ktoré nie sú zahrnuté v norme ISO 8859-5. Tie sa dajú kombinovať pridaním kombinovaného prízvuku (U+0301) za prízvučnú samohlásku, ako je to v prípade е́ у́ э́.

Samostatne máme ďalšie zdroje na učenie sa ruštiny vrátane vyhľadávania ruských anagramovruských slov, ktoré končia na, ruských slov, ktoré začínajú na, ruských slov podľa koncového písmena a množstvo pracovných listov na učenie sa ruštiny. 

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.