Konvertovať z ruštiny na unicode


Ako previesť ruštinu do Unicode?

Použite tento prevodník na konverziu ruskej cyriliky do Unicode a Unicode do ruskej cyriliky. Unicode sa používa preto, aby bolo možné ruskú cyriliku vyjadriť správne online. 

Ruská cyrilika stále predstavuje určité problémy pri používaní online. Jedným z problémov je, že existuje množstvo rôznych spôsobov transliterácie alebo romanizácie znakov cyriliky a žiadny štandard nebol prijatý všeobecne. To môže viesť k zmätku a ťažkostiam pri snahe komunikovať s ostatnými online pomocou cyriliky. Okrem toho niektoré webové prehliadače a operačné systémy nepodporujú správne znaky cyriliky, čo tiež môže spôsobovať problémy. Cieľom Unicode bolo vyriešiť všetky problémy s kódovaním vo všetkých jazykoch.

Blok obsahuje niekoľko doplnkov znakov pre menšinové jazyky, ktoré používajú cyriliku, ako aj historické ortografie. Okrem toho obsahuje predkomponované prízvučné ruské (cyrilské) písmená, ktoré nie sú zahrnuté v norme ISO 8859-5. Tie sa dajú kombinovať pridaním kombinovaného prízvuku (U+0301) za prízvučnú samohlásku, ako je to v prípade е́ у́ э́.

Samostatne máme ďalšie zdroje na učenie sa ruštiny vrátane vyhľadávania ruských anagramovruských slov, ktoré končia na, ruských slov, ktoré začínajú na, ruských slov podľa koncového písmena a množstvo pracovných listov na učenie sa ruštiny. 

Použite tento prevodník na konverziu ruskej cyriliky do Unicode a Unicode do ruskej cyriliky. Unicode sa používa preto, aby bolo možné ruskú cyriliku vyjadriť správne online. 

Ruská cyrilika stále predstavuje určité problémy pri používaní online. Jedným z problémov je, že existuje množstvo rôznych spôsobov transliterácie alebo romanizácie znakov cyriliky a žiadny štandard nebol prijatý všeobecne. To môže viesť k zmätku a ťažkostiam pri snahe komunikovať s ostatnými online pomocou cyriliky. Okrem toho niektoré webové prehliadače a operačné systémy nepodporujú správne znaky cyriliky, čo tiež môže spôsobovať problémy. Cieľom Unicode bolo vyriešiť všetky problémy s kódovaním vo všetkých jazykoch.

Blok obsahuje niekoľko doplnkov znakov pre menšinové jazyky, ktoré používajú cyriliku, ako aj historické ortografie. Okrem toho obsahuje predkomponované prízvučné ruské (cyrilské) písmená, ktoré nie sú zahrnuté v norme ISO 8859-5. Tie sa dajú kombinovať pridaním kombinovaného prízvuku (U+0301) za prízvučnú samohlásku, ako je to v prípade е́ у́ э́.

Samostatne máme ďalšie zdroje na učenie sa ruštiny vrátane vyhľadávania ruských anagramovruských slov, ktoré končia na, ruských slov, ktoré začínajú na, ruských slov podľa koncového písmena a množstvo pracovných listov na učenie sa ruštiny. 

Ďalšie stránky a zdroje

Môže vás zaujímať aj:

Vytvorte bingo hárky pre ruské slovné čísla s náhodnými číslami z rozsahu (t. j. 100 až 1000). Tieto bingo hárky sa môžu používať v triede a sú skvelým spôsobom testovania znalostí ruských čísel. Odpovede môžete tiež vytlačiť.

Podporte RussianTools.com a prihláste sa na odber bez reklám

RussianTools.com funguje už mnoho rokov. Neustále ju vylepšujeme a hľadáme ďalšie spôsoby, ako pomôcť učiteľom a študentom ruštiny. Ak si chcete vychutnať zážitok bez reklám, je k dispozícii za 3,28 USD/mesiac. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom našej stránky Patreon. Táto cena je v USD, ale môže vám byť účtovaná vo väčšine miestnych mien. Máme k dispozícii aj ďalšie balíky.