Ako nájsť ruské slová, ktoré obsahujú?

Rozšírte si slovnú zásobu ruštiny pomocou tejto praktickej aplikácie. Pomocou tejto aplikácie môžete nájsť akékoľvek ruské slovo, ktoré obsahuje písmená spolu alebo oddelene.

Vyberte písmená, ktoré majú slová obsahovať, a či sú spolu alebo oddelene, a zobrazia sa vám všetky ruské slová, ktoré vyhovujú daným kritériám. 

Ak teda vložíte ба a "písmená spolu", zobrazí sa viac ako 8000 slov, ako napríklad абаантибакхий atď.  Ak by ste dali kтер a "písmená zvlášť", dostali by ste tisíce slov ako аккредитующийаккуратное atď

Výsledky sa zobrazia v troch stĺpcoch: v prvom stĺpci je slovo, v druhom stĺpci je uvedené, či ide'o jednotné alebo množné číslo a v treťom stĺpci je rod.

Samostatne máme ďalšie aplikácie na vyhľadávanie ruských anagramovruských slov, ktoré končia na, ruských slov, ktoré začínajú na, ruských slov podľa konečného písmena a množstvo zdrojov na učenie sa ruštiny. 

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.