Resterende til indtastning 9
Sådan opretter man bingo ark med russiske numre

Opret bingo ark til russiske numre med tal, du indtaster. Hvert tal kan indtastes efterfulgt af et mellemrum eller komma og kan let gå op til 8 tegn. Du vælger gitterstørrelsen, så du kan vælge, om det er 9, 16 eller 25 tal i bingo arket. Dine indtastede numre vises derefter som russiske numre i bingo arkene. Tilfældig nummerplacering på forskellige ark betyder, at de samme numre vises på hvert ark, men forskellige steder. Der er også en mulighed for at udskrive et svarark samt hvor mange ark uden svar du vil have. Svararket har cifretal med russiske tal i parentes. Hvis du vil have tilfældige tal, kan du bruge dette værktøj. Vi har masser af andre russiske læringsark som udfyld de tomme felter og blanke felter samt ordblander.

 

Copyright

Learn Russian Tools © 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.