W celu uzyskania optymalnych wyników, zalecamy korzystanie z tego narzędzia na komputerze, a nie na urządzeniach mobilnych
Numer Strony: 1/1
Zaczekaj, aż zostanie wygenerowane
Jak utworzyć rosyjskie karty ćwiczeń PDF?

Najpierw wprowadź rosyjski tekst, a następnie wybierz możliwe opcje. Możesz wybrać czcionkę, jej rozmiar, romanizację alfabetu łacińskiego, rozmiar arkusza itp. Możesz również wybrać, czy tekst ma być od lewej do prawej, od prawej do lewej, czy od góry do dołu. Mamy również mnóstwo innych narzędzi do nauki rosyjskiego za pomocą arkuszy ćwiczeniowych, np. uzupełnij lukę i utwórz puste pola, a także wymieszaj słowawymieszaj zdaniaarkusze bingo z rosyjskimi liczbami czy wykreślanki.
Copyright

Learn Russian Tools © 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.