Jak používat tento nástroj k abecedě ruštiny?

Tento zdroj je skvělý pro uspořádání jakéhokoli textu. Může pomoci studentům nebo učitelům snadno vyhledat cílovou slovní zásobu v textu. Cyrilice má některá písmena shodná s latinkou, ale vlastní abecedu, takže seřazení slov v cyrilici může být obtížné.

Tato aplikace vám také pomůže, pokud chcete vyhledat ruská slovíčka nebo najít slovo v textu, který student nezná. Stačí zadat ruský text a poté jej seřadit podle abecedy.

Můžete si vybrat, zda chcete výsledky v abecedním (ABC) nebo obráceném abecedním (ZYX) pořadí. Můžete si také zvolit, zda chcete položky řadit horizontálně nebo vertikálně. Při svislém řazení bude abecedně seřazeno první slovo na každém řádku a při vodorovném řazení budou slova na řádku seřazena abecedně. Na výstupu bude zobrazen seřazený text s každým slovem na samostatném řádku.

Prostě zadejte do textového pole a váš text bude automaticky seřazen! Vyzkoušejte to hned!

Samostatně máme další zdroje pro vyhledávání ruských anagramůruských slov, která končí, ruských slov, která začínají, ruských slov podle koncového písmene a spoustu nástrojů pro výuku ruštiny. 

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.