Jak korzystać z tego narzędzia do uporządkowania rosyjskiego tekstu alfabetycznie?

Ten zasób jest świetny do organizowania każdej pracy pisemnej. Może pomóc uczniom lub nauczycielom w łatwym wyszukiwaniu słownictwa w tekście. Cyrylica ma niektóre litery identyczne z alfabetem łacińskim, ale jest to własny alfabet, więc umieszczenie słów cyrylicy w porządku alfabetycznym może być trudne.

Ta aplikacja pomoże również, jeśli chcesz szukać rosyjskich słów lub znaleźć słowo w tekście, którego uczeń nie zna. Wystarczy wprowadzić swój rosyjski tekst, a następnie umieścić go w porządku alfabetycznym.

Możesz wybrać, czy chcesz wyniki w porządku alfabetycznym (ABC) lub odwróconym alfabetycznym (ZYX). Możesz również wybrać, czy chcesz posortować wpisy poziomo czy pionowo. Sortowanie pionowe spowoduje alfabetyzację pierwszego słowa w każdym wierszu, a sortowanie poziome ułoży słowa w wierszu w porządku alfabetycznym. Na wyjściu pojawi się posortowany tekst z każdym słowem w osobnym wierszu.

Po prostu wpisz w pole tekstowe, a twój tekst zostanie automatycznie posortowany! Wypróbuj go teraz!

Posiadamy również wiele innych narzędzi, np. do szukania rosyjskich anagramówrosyjskich słów kończących się na, rosyjskich słów zaczynających się na, rosyjskich słów ze względu na ostatnią literę i wiele innych narzędzi do nauki rosyjskiego.

Copyright

Learn Russian Resources © 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.