Ako používať tento prevodník na abecedu ruštiny?

Tento zdroj je skvelý na organizáciu akéhokoľvek písania. Môže pomôcť študentom alebo učiteľom ľahko vyhľadať cieľovú slovnú zásobu v texte. Cyrilika má niektoré písmená zhodné s latinkou, ale má vlastnú abecedu, takže zoradenie cyrilských slov v abecednom poradí môže byť zložité.

Táto aplikácia pomôže aj ak chcete vyhľadať ruské slová alebo nájsť slovo v texte, ktorý študent nepozná. Stačí zadať ruský text a potom ho zoradiť podľa abecedy.

Môžete si vybrať, či chcete výsledky v abecednom (ABC) alebo obrátenom abecednom (ZYX) poradí. Môžete si tiež vybrať, či chcete záznamy zoradiť horizontálne alebo vertikálne. Pri vertikálnom triedení sa v abecednom poradí zobrazí prvé slovo na každom riadku a pri horizontálnom triedení sa slová na riadku zoradia v abecednom poradí. Na výstupe sa zobrazí zoradený text s každým slovom na samostatnom riadku.

Stačí zadať do textového poľa a váš text sa automaticky zoradí! Vyskúšajte to teraz!

Samostatne máme ďalšie zdroje na vyhľadávanie ruských anagramovruských slov, ktoré končia na, ruských slov, ktoré začínajú na, ruských slov podľa koncového písmena a množstvo nástrojov na učenie ruštiny. 

Copyright

Learn Russian Resources © 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.