Kuidas leida vene sõnu, mis sisaldavad?

Välistage oma vene keele sõnavara selle käepärase rakendusega. Selle rakenduse abil saad leida mis tahes vene sõna, mis sisaldab tähti koos või eraldi.

Valige tähed, mida soovite, et sõna sisaldaks ja kas see'on koos või eraldi ja näete kõiki vene sõnu, mis vastavad kriteeriumidele. 

So kui paned ба ja "tähed koos" siis on üle 8000 sõna nagu абаантибакхий jne.  Kui panna ктер ja "tähed eraldi", siis saadakse tuhandeid sõnu nagu аккредитующийаккуратное jne.

Tulemused kuvatakse kolmes veerus: esimeses veerus on sõna, teises veerus on see, kas see on ainsuses või mitmuses ja kolmandas veerus on sugu.

Esaldi on meil teisi rakendusi vene anagrammideVene sõnad, mis lõpevad, vene sõnad, mis algavad, vene sõnad lõputähe järgi ja hulgaliselt vene keele õppimise vahendeid. 

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.