Кирилица текст:   0
Брой гласни::   0
Брой съгласни::   0
Други символи::   0

Как да използвате този инструмент?

Този ресурс ще преброи кирилските букви в текста ви. Това ще ви помогне да следите написаното от вас. Този брояч е полезен за писатели, ученици и всички, които искат да знаят дължината на своя текст на руски език.

Въведете руски текст, за да видите колко букви, гласни и съгласни съдържа той.

Самостоятелно имаме и други ресурси за намиране на руски анаграмируски думи, които завършват на, руски думи, които започват с, руски думи по крайна буква, както и множество приложения и конвертори за изучаване на руски език. 

Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.